Nasi partnerzy: Pasmanteria dodatki krawieckie - sklep internetowy

czwartek, 26 lutego 2015

Rewitalizacja linii kolejowej.

Możliwe, że niedługo doczekamy się pociągów na stacji kolejowej Płonka Kościelna, ponieważ
PKP PLK zamawia dokumentacje przedprojektowe.
Zarządca narodowej sieci linii kolejowych poszukuje wykonawców studiów wykonalności dla pięciu zadań, które mają być realizowane w Polsce Wschodniej w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Zamawiana dokumentacja to wstęp do rewitalizacji lub modernizacji wybranych odcinków linii kolejowych.

Zarządca infrastruktury kolejowej realizuje projekt „Prace przygotowawcze dla projektów RPO województwa podlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020”. W ramach przedsięwzięcia planuje pozyskać studium wykonalności dla projektu:
  • „Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża”
PKP PLK poszukuje wykonawcy w ramach procedury otwartej (przetarg nieograniczony)
Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych spółki PKP PLK.

cytowane za: 
http://www.rynek-kolejowy.pl/5525/pkp_plk_zamawia_dokumentacje_przedprojektowe.htm